| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Fria programvaror

This version was saved 16 years, 2 months ago View current version     Page history
Saved by Alastair Creelman
on April 3, 2008 at 7:28:16 am
 

Nätbaserade verktyg

 

I stället för att köpa applikationer (ordbehandling, kalkyl, presentationer, projektverktyg mm) för din egen dator kan man nå dem via nätet. Man kommer åt sina dokument och program varifrån som helst och oberoende av operativsystem (Windows, Mac, Linux osv).

 

Google Apps

Innehåller många olika applikationer som Google Docs (i stället för t ex Windows Office), e-post, kalendar, Google Sites (skapa egna hemsidor för projektarbete), Google Talk (chat och tal) mm. Fördelen är att man kommer åt allt varifrån som helst.

 

Zoho

Liknar Google Apps med gratis applikationer för dokument, e-post, wiki, projektplanering, skapa hemsidor, webbmöten mm.

 

Open Office

Ägs av Sun Microsystems och ännu en gratis utmanare till Officepaketet. Alla applikationer finns och kan köras i valfri datormiljö.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.