| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Alastair Creelman 14 years, 3 months ago

Linnéuniversitetet

 Webb 2.0 wiki 

 

Syftet med denna wiki är att samla kunskap om intressanta nya webbtjänster (s.k. webb 2.0) och hjälpa studenter och lärare förstå och använda dem. Genom att använda wiki som verktyg hoppas vi att många kan dela på arbetet med att kartlägga vilka tjänster och verktyg som finns och lyfta fram dem som verkar mest intressanta för undervisning, forskning och samarbete.

 

Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp för den nästa generationen av webbtjänster som ger användarna stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Man kan se det som den sociala webben. En Webb 2.0 applikation ger användaren stora möjligheter att påverka webbplatsens innehåll och verkligen delta i tjänsten. Ett välkänt exempel på detta är företaget Amazon som inte bara säljer böcker, filmer, spel mm men även rekommenderar andra relevanta produkter, uppmuntrar dig att bidra med recensioner och delta i diskussioner med andra kunder som också har köpt samma bok eller film.

 

Exempel på webbtjänster som uppfyller kriterierna för Webb 2.0 är Wikipedia, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube och del.icio.us. Det de har gemensamt är att innehållet bestäms av deltagarna och alla kan påverka och interagera. Här presenterar vi ett urval av intressanta Webb 2.0 tjänster under ett antal kategorier och hoppas att flera kan hjälpa oss skapa en bra översikt.

 

Läs vidare:

Blogg

Fria programvaror

Mashups

Media sharing

Nyhetsbevakning

Social bookmarking

Social networking (nätgemenskap)

Wiki

Övriga länkar

 

 

Se en videopresentation (Windows media player) om hur man arbetar med denna typ av wiki (pbwiki).

 

 

Vid frågor ta kontakt med mig

alastair.creelman@hik.se

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.