| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Mashups

Page history last edited by Alastair Creelman 15 years, 4 months ago

 

En mashup är en webbtjänst som skapas genom att få flera befintliga tjänster att samarbeta bakom ett gemensamt gränssnitt. Man syr ihop nya tjänster genom att kombinera flera existerande. Många anser att detta område kommer att växa starkt framöver och det finns redan flera intressanta exempel.

 

Semapedia 

Kopplar ihop den digitala världen med den fysiska. Använder bl a Google Maps, Wikipedia och Flickr.

 

StumbleUpon 

Hittar sajter, filmer, bilder osv utifrån dina intressen. StumbleUpon lär sig dina preferenser och rekommenderar relevant innehåll.

 

GooglUpon

Liknar StumbleUpon men baseras på Google.

 

Top20Hotness

Hittar trender på nätet (what's hot) genom att skanna av Google, Yahoo och Amazon bl a.

 

Google Mashup Editor, Yahoo Pipes, Microsoft Popfly

Skapa din egen mashup. Innehåller exempel, FAQ och videoguide. Beror på vilken av ovanstående företag man har mest förtroende för.

 

Mashup awards

Guide till webbens bästa mashups. En del inspirerande exempel.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.