| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Social bookmarking

Page history last edited by Alastair Creelman 15 years, 6 months ago

Under detta finns också begreppet folksonomy. Det innebär att alla kan kategorisera eller klassificera texter, filmer, bilder och bokmärken genom att använda s.k. taggar. Man beskriver varje objekt med nyckelord som beskriver objektet och då blir det sökbart för alla andra som letar efter samma sökord. Här följer ett antal tjänster där man delar med sig bokmärken och kan se vad andra söker efter. Många av dessa tjänster används alltmer av forskare.

 

Del.icio.us 

Här samlar man alla sina bokmärken och lägger i taggar som beskriver dem. Man delar med sig och ser alla andra som har samma bokmärken och vilka relaterade länkar de har. På detta sätt får man kontakt med andra som t ex forskar inom samma område.

Se även Using del.icio.us in education för idéer om hur man bäst använder verktyget i din undervisning.

 

Twine 

Liknar del.icio.us till en viss del. Man delar med sig länkar, information, bilder mm och kan samla alla anteckningar och artiklar på ett ställe. Lätt att hitta nätverk inom olika ämnen och intresseområden. Väldigt bra för kollaborativt projektsamarbete.

 

ma.gnolia

Också social bookmarking. Upptäck, dela med sig och diskutera.

 

Zotero

Mycket intressant tjänst för forskare. Ett effektivt sätt att samla alla källor, citat, anteckningar mm. Finns även på svenska.

 

CiteUlike

Också för forskare. Här kan man lagra och sortera alla avhandlingar och artiklar som du läser och vill ha tillgänglig. Man bygger upp ett eget bibliotek på nätet som man kan dela med andra och kan skapa nätverk kring.

 

Digg

Alla som använder Digg registrerar allt de upptäcker på nätet, webbplatser, bloggar, wikis, musik, video, spel mm och Digg visar dagligen de "hetaste" sidorna. Man kan också skapa communities kring olika intressen.

  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.